ΤΑ ΦΥΚΗ ΣΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Τι είναι τα φύκη, μορφολογία, ταξινόμηση

Τα φύκη (και όχι φύκια) (ενικός = το φύκος, alga, πληθυντικός = τα φύκη, algae), είναι φωτοσυνθετικοί φυτικοί οργανισμοί χωρίς να έχουν βλαστούς, φύλλα, ρίζες, χωρίς να σχηματίζουν σπέρματα, άνθη ή καρπούς όπως τα ανώτερα φυτά. Παράλληλα, έχουν πρωτόγονη οργάνωση, πολύ απλή στις κατώτερες ταξινομικά ομάδες και πιο πολύπλοκη στις ανώτερες, σχηματίζοντας σπόρια αντί σπέρματα. Ορισμένα φύκη έχουν πολύπλοκους βιολογικούς κύκλους (κύκλους ζωής). (Ελληνική Φυκολογική Εταιρία, 2008).

Τα φύκη διαφέρουν πολύ από τα σπερματόφυτα, τόσο από τα χερσαία όσο και από τα θαλάσσια. Τα θαλάσσια σπερματόφυτα είναι αυτά, που οι περισσότεροι Έλληνες από άγνοια, τα αποκαλούν «φύκια». Στο συγκεκριμένο σημείο να τονιστεί ότι στα ελληνικά ο όρος είναι «φύκη» και όχι «άλγες» όπως αναφέρονται σε ορισμένα έντυπα.

Μορφολογία

Από πλευράς μορφολογίας υπάρχει εξαιρετική ποικιλία. Υπάρχουν απλές μονοκύτταρες μορφές, αποικιακές, μικροσκοπικές, νηματοειδείς έως πολύπλοκες, διακλαδισμένες ή όχι. Ορισμένα μοιάζουν με μικροσκοπικούς θάμνους, με τσαμπιά σταφυλιού, άλλα μοιάζουν με φύλλα, με δίχτυ, με σωλήνες, κ.ά. (Ελληνική Φυκολογική Εταιρία, 2008) 

Τα φύκη ανάλογα με το μέγεθός τους ταξινομούνται στα μακροφύκη και στα μικροφύκη. Το μέγεθος των θαλάσσιων φυκών κυμαίνεται από μικροσκοπικά μεμονωμένα κύτταρα, όπως για παράδειγμα αυτά που συμμετέχουν στο φυτοπλαγκτόν, που ονομάζονται μικροφύκη, έως πολύ μεγαλύτερους οργανισμούς, που ονομάζονται μακροφύκη, και έχουν μήκος που μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 30 μέτρα (Gomez, et al., 2009). Μια ιδιαίτερη ομάδα είναι τα προκαρυωτικά κυανοφύκη (όλες οι υπόλοιπες ομάδες φυκών ανήκουν στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς), που σήμερα ταξινομούνται στα φωτοσυνθετικά βακτήρια και ονομάζονται κυανοβακτήρια. Ωστόσο αναφέρονται και ως κυανοφύκη ή μπλε φύκη. (Ελληνική Φυκολογική Εταιρία, 2008)

Εικόνα 1- Μορφολογία από Α) Μακροφύκη και Β) Μικροφύκη

Ταξινόμηση 

Η ανομοιογένεια των φυκών συνεπάγεται την μη σταθερή ταξινόμηση των φυκών, η οποία μεταβάλλεται διαρκώς (Cannell, 1993). Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται από τους μελετητές για την ταξινόμηση των φυκών είναι ποικίλα. Γενικά, ένας αριθμός χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται μαζί και κυμαίνονται από την εξωτερική μορφολογία, την υπερδομή, τον αριθμό χρωμοσωμάτων και τη μορφολογία τους, τη σύνθεση των χρωστικών, τη φύση των κυτταρικών αποθηκευτικών προϊόντων, έως τα ένζυμα, τα ισοένζυμα, την ομολογία του DNA, κλπ. Η ανάπτυξη νέων τεχνικών και η χρήση τους οδηγεί στον ακριβέστερο καθορισμό της συγγένειας (ή μη συγγένειας) οργανισμών που φαίνονται να σχετίζονται μεταξύ τους (Moore Randy, 1996)

Τα φύκη πιο συχνά αναπτύσσονται στο νερό, φρέσκο, θαλασσινό ή υφάλμυρο, στο οποίο μπορούν να «ανεγερθούν» (planktonic) ή να προσκολληθούν και να ζήσουν στο βυθό (benthic). Μερικά φύκη ζούν στην διεπιφάνεια νερού-ατμόσφαιρας και ονομάζονται neustonic. Το πλαγκτόν είναι κυρίως μικροσκοπικοί υδρόβιοι οργανισμοί που πλέουν ελεύθερα. Το φυτοπλαγκτόν αποτελείται από τα φύκη και μικρά φυτά, ενώ το ζωοπλαγκτόν αποτελείται τα ζώα και μη φωτοσυνθετικά πρώτιστα. (Εικόνα 2)

 

Εικόνα 2 – Περιοχές ανάπτυξης φυκών 

Ταξινόμηση με το σύστημα των πέντε βασιλείων του Whittaker

Σύμφωνα με το σύστημα των πέντε βασιλείων του Whittaker, τα φύκη ανήκουν σε επτά διαιρέσεις που κατανέμονται μεταξύ δύο διαφορετικών βασιλείων (Hagen, 2012). Με βάση την κλασσική ταξινόμηση των φυκών κατά το σύστημα των πέντε βασιλείων, η ταξινόμηση των φυκών ανά διαίρεση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1). 

Πρώτιστα είναι κάθε ευκαρυωτικός μονοκύτταρος οργανισμός που δεν ανήκει ούτε στα φυτά, ούτε στα ζώα και στους μύκητες. Το κύτταρο ενός πρωτίστου περιλαμβάνει τα ίδια οργανίδια με έναν πολυκύτταρο οργανισμό, αλλά είναι πιο περίπλοκο συγκριτικά με έναν προκαρυωτικό οργανισμό π.χ. των βακτηρίων. Ορισμένα πρώτιστα διαθέτουν χλωροπλάστες με συνέπεια να είναι ικανά να φωτοσυνθέτουν, π.χ. σπιρουλίνα (spirulina), σε αντίθεση με τα πρωτόζωα που δε διαθέτουν χλωροπλάστες και μοιάζουν περισσότερο με ζώα.

Κλασική Ταξινόμηση

Η κλασική ταξινόμηση βασίζεται σε κυτταρικές μη οργανικές ιδιότητες. Μερικές από τις πιο σημαντικές ιδιότητες περιλαμβάνουν: (1) τη χημεία και μορφολογία του κυτταρικού τοιχώματος (εφόσον υπάρχει), (2) τη μορφή με την οποία αποθηκεύονται η τροφή ή τα αφομοιώσιμα προϊόντα της φωτοσύνθεσης, (3) τα μόρια χλωροφύλλης και 3 τρεις  οι συμπληρωματικές χρωστικές που συνεισφέρουν στη φωτοσύνθεση, (4) τον αριθμό των μαστιγίων και τη θέση εισαγωγής τους στα κινούμενα κύτταρα, (5) τη μορφολογία των κυττάρων και/ή του σώματος (thallus), (6) το φυσικό περιβάλλον, (7) τις αναπαραγωγικές δομές, (8) τα πρότυπα ιστορίας της ζωής. (Prescott, 1984) Με βάση αυτές τις ιδιότητες, η ταξινόμηση των φυκών ανά διαίρεση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 

Ταξινόμηση ανάλογα το χρωματισμό

Ανάλογα με το χρωματισμό τους, τα μακροφύκη ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: α) τα καφέ φύκη (Phaeophyceae), β) τα κόκκινα φύκη (Rhodophyceae) και γ) τα πράσινα φύκη (Chlorophyceae), ενώ οι δύο τελευταίες κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης πολλά μικροφύκη (Anders S Carlsson, 2007). 

 

Χριστίνα Τσανταρλιώτη

Last modified onΠαρασκευή, 02 Φεβρουάριος 2018 15:30
κατασκευή ιστοσελίδας, Search Engine Optimization (SEO), προώθηση από exceliso.com