Χαλκιδικής 17, Γέρακας, τκ. 15344, τηλ. 2106654105, zoistamatopoulou@gmail.com
Μαυρομιχάλη 27 - Φαρών, Καλαμάτα, τκ. 24100, τηλ. 2721093980, 6948948112
κατασκευή ιστοσελίδας, Search Engine Optimization (SEO), προώθηση από exceliso.com