Χώρα Νάξου, τηλ. 2285027205
Δημητρίου Σούτσου 22, Αμπελόκηποι, τκ. 11521, Αθήνα, τηλ. 2106410436, www.eleniglikou.gr
κατασκευή ιστοσελίδας, Search Engine Optimization (SEO), προώθηση από exceliso.com