ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΩ ΣΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ;

Γιατί, εκεί θα βρείτε τους γνήσιους επαγγελματίες της ομορφιάς. Που δεν είναι άλλοι από τους αισθητικούς ΤΕΙ.

Ένα νόμιμο εργαστήριο αισθητικής, έχει έναν πτυχιούχο αισθητικό-κοσμετολόγο, με πτυχίο ΤΕΙ και άδεια άσκησης επαγγέλματος αισθητικού. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος αισθητικού εκδίδεται από την Περιφέρεια (Νομαρχία).

Ένα νόμιμο εργαστήριο αισθητικής, πρέπει να έχει και την άδεια λειτουργίας, η οποία επίσης εκδίδεται από την Περιφέρεια. Αυτή η άδεια, πιστοποιεί την καταλληλότητα του χώρου. Σε αυτόν τον χώρο, μπορούν να παρέχονται αισθητικές υπηρεσίες.

Το νόμιμο εργαστήριο αισθητικής, παρέχει πιστοποιημένες αισθητικές φροντίδες. Έχει τα κατάλληλα μηχανήματα, με άδεια από το Υπουργείο Βιομηχανίας, έχει τα κατάλληλα και πιστοποιημένα προϊόντα από τον ΕΟΦ, έχει ασφαλείς για την υγεία αισθητικές φροντίδες και το κυριότερο πτυχιούχους αισθητικούς ΤΕΙ.

Last modified onΚυριακή, 12 Μάρτιος 2017 22:12
κατασκευή ιστοσελίδας, Search Engine Optimization (SEO), προώθηση από exceliso.com