Κορινθίας 54, Αμπελόκηποι, τκ. 11527, τηλ. 2107786735, r.marmatsouri@gmail.com
Δημητρίου Σούτσου 22, Αμπελόκηποι, τκ. 11521, Αθήνα, τηλ. 2106410436, www.eleniglikou.gr
κατασκευή ιστοσελίδας, Search Engine Optimization (SEO), προώθηση από exceliso.com