Βότση 39 και Κορίνθου, τκ. 26221, Πάτρα, τηλ: 2610274649, 2610279261, www.militsopoulou.gr
κατασκευή ιστοσελίδας, Search Engine Optimization (SEO), προώθηση από exceliso.com